A.T Tobramycine inj – An Thiên – Hộp 10 ống x 2 ml (Hộp)

 

73,500

1